Thông báo:
  » Thiết kế website tranh tường     » Thiết kế website trung tâm dạy tiếng Anh     » Thiết kế website khu công nghiệp Phú Nghĩa     » Tối ưu thẻ title và meta description     » Thế nào là một website chuẩn SEO?     » Thế nào là một website tốt - Thế nào là 1 website tốt?     » Link thân thiện - Đường dẫn thân thiện     » Chuẩn Web W3C - Thiết kế website theo chuẩn W3C - Chuẩn W3C là gì?    
Công ty thiết kế web uy tín Công ty thiết kế web chuẩn SEO Công ty thiết kế web chuyên nghiệp

Ưu điểm khi mua Web tại Siêu Thị Website đẹp?

Tính năng Website

  • Chuẩn Web W3C XHTML 1.0 Transitional Valid, tối ưu hóa Website, load nhanh và thân thiện với các công cụ tìm kiếm.
  • Hỗ trợ tạo Link thân thiện, tạo thẻ Title, Meta Description, Meta Keywords (tốt cho SEO).
  • Hỗ trợ trên các trình duyệt IE8, IE9, Firefox, Netscape, Safari, Opera 9.5, Chrome.

Chính sách khuyến mại

  • Tặng 01 tên miền quốc tế .com, .net, .info, .org (trong 1 năm) trị giá 250.000 VNĐ.
  • Tặng 01 hosting dung lượng 500 MB (trong 1 năm) trị giá 756.000 VNĐ.
  • Mua Web một lần, sở hữu vĩnh viễn, không tính phí duy trì Website, Bảo hành vĩnh viễn.

Chặn các IP có lượng truy cập lớn từ Trung Quốc

Để ngăn chặn lượng truy cập lớn từ các IP & các search engine của Trung Quốc, nhất là BaiduSpider, bạn tạo file .htaccess trong folder public_html với nội dung như sau (nếu đã có sẵn file .htaccess chỉ cần chèn dưới cùng của file), sau đó lưu lại:

Để ngăn chặn lượng truy cập lớn từ các IP & các search engine của Trung Quốc, nhất là BaiduSpider, bạn tạo file .htaccess trong folder public_html với nội dung như sau (nếu đã có sẵn file .htaccess chỉ cần chèn dưới cùng của file), sau đó lưu lại:

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Baiduspider [NC]
RewriteRule .* - [F]

<Limit GET HEAD POST>
order allow,deny
deny from baidu.com
deny from crawl.baidu.com
deny from 220.181.7.
deny from 123.125.66.
deny from baiduspider-220-181-7-20.crawl.baidu.com
deny from baiduspider-220-181-7-61.crawl.baidu.com
deny from 58.14.0.0/15
deny from 58.16.0.0/16
deny from 58.17.0.0/17
deny from 58.17.128.0/17
deny from 58.18.0.0/16
deny from 58.19.0.0/16
deny from 58.20.0.0/16
deny from 58.21.0.0/16
deny from 58.22.0.0/15
deny from 58.24.0.0/15
deny from 58.30.0.0/15
deny from 58.32.0.0/13
deny from 58.40.0.0/15
deny from 58.42.0.0/16
deny from 58.43.0.0/16
deny from 58.44.0.0/14
deny from 58.48.0.0/13
deny from 58.56.0.0/15
deny from 58.58.0.0/16
deny from 58.59.0.0/17
deny from 58.59.128.0/17
deny from 58.60.0.0/14
deny from 58.66.0.0/15
deny from 58.68.128.0/17
deny from 58.82.0.0/15
deny from 58.87.64.0/18
deny from 58.99.128.0/17
deny from 58.100.0.0/15
deny from 58.116.0.0/14
deny from 58.128.0.0/13
deny from 58.144.0.0/16
deny from 58.154.0.0/15
deny from 58.192.0.0/15
deny from 58.194.0.0/15
deny from 58.196.0.0/15
deny from 58.198.0.0/15
deny from 58.200.0.0/13
deny from 58.208.0.0/12
deny from 58.240.0.0/15
deny from 58.242.0.0/15
deny from 58.244.0.0/15
deny from 58.246.0.0/15
deny from 58.248.0.0/13
deny from 59.32.0.0/13
deny from 59.40.0.0/15
deny from 59.42.0.0/16
deny from 59.43.0.0/16
deny from 59.44.0.0/14
deny from 59.48.0.0/16
deny from 59.49.0.0/17
deny from 59.49.128.0/17
deny from 59.50.0.0/16
deny from 59.51.0.0/17
deny from 59.51.128.0/17
deny from 59.52.0.0/14
deny from 59.56.0.0/14
deny from 59.60.0.0/15
deny from 59.62.0.0/15
deny from 59.64.0.0/14
deny from 59.68.0.0/14
deny from 59.72.0.0/15
deny from 59.74.0.0/15
deny from 59.76.0.0/16
deny from 59.77.0.0/16
deny from 59.78.0.0/15
deny from 59.80.0.0/14
deny from 59.107.0.0/17
deny from 59.107.128.0/17
deny from 59.108.0.0/15
deny from 59.110.0.0/15
deny from 59.151.0.0/17
deny from 59.155.0.0/16
deny from 59.172.0.0/15
deny from 59.174.0.0/15
deny from 59.191.0.0/17
deny from 59.192.0.0/10
deny from 60.0.0.0/13
deny from 60.8.0.0/15
deny from 60.10.0.0/16
deny from 60.11.0.0/16
deny from 60.12.0.0/16
deny from 60.13.0.0/18
deny from 60.13.64.0/18
deny from 60.13.128.0/17
deny from 60.14.0.0/15
deny from 60.16.0.0/13
deny from 60.24.0.0/14
deny from 60.28.0.0/15
deny from 60.30.0.0/16
deny from 60.31.0.0/16
deny from 60.55.0.0/16
deny from 60.63.0.0/16
deny from 60.160.0.0/15
deny from 60.162.0.0/15
deny from 60.164.0.0/15
deny from 60.166.0.0/15
deny from 60.168.0.0/13
deny from 60.176.0.0/12
deny from 60.194.0.0/15
deny from 60.200.0.0/14
deny from 60.204.0.0/16
deny from 60.205.0.0/16
deny from 60.206.0.0/15
deny from 60.208.0.0/13
deny from 60.216.0.0/15
deny from 60.218.0.0/15
deny from 60.220.0.0/14
deny from 60.232.0.0/15
deny from 60.235.0.0/16
deny from 60.245.128.0/17
deny from 60.247.0.0/16
deny from 60.252.0.0/16
deny from 60.253.128.0/17
deny from 60.255.0.0/16
deny from 61.4.80.0/20
deny from 61.4.176.0/20
deny from 61.8.160.0/20
deny from 61.28.0.0/20
deny from 61.28.16.0/20
deny from 61.28.32.0/19
deny from 61.28.64.0/18
deny from 61.29.128.0/18
deny from 61.29.192.0/19
deny from 61.29.224.0/20
deny from 61.29.240.0/20
deny from 61.45.128.0/18
deny from 61.47.128.0/18
deny from 61.48.0.0/14
deny from 61.52.0.0/15
deny from 61.54.0.0/16
deny from 61.55.0.0/16
deny from 61.87.192.0/18
deny from 61.128.0.0/15
deny from 61.130.0.0/15
deny from 61.132.0.0/16
deny from 61.133.0.0/17
deny from 61.133.128.0/17
deny from 61.134.0.0/18
deny from 61.134.64.0/19
deny from 61.134.96.0/19
deny from 61.134.128.0/18
deny from 61.134.192.0/18
deny from 61.135.0.0/16
deny from 61.136.0.0/18
deny from 61.136.64.0/18
deny from 61.136.128.0/17
deny from 61.137.0.0/17
deny from 61.137.128.0/17
deny from 61.138.0.0/18
deny from 61.138.64.0/18
deny from 61.138.128.0/18
deny from 61.138.192.0/18
deny from 61.139.0.0/17
deny from 61.139.128.0/18
deny from 61.139.192.0/18
deny from 61.140.0.0/14
deny from 61.144.0.0/14
deny from 61.148.0.0/15
deny from 61.150.0.0/15
deny from 61.152.0.0/16
deny from 61.153.0.0/16
deny from 61.154.0.0/15
deny from 61.156.0.0/16
deny from 61.157.0.0/16
deny from 61.158.0.0/17
deny from 61.158.128.0/17
deny from 61.159.0.0/18
deny from 61.159.64.0/18
deny from 61.159.128.0/17
deny from 61.160.0.0/16
deny from 61.161.0.0/18
deny from 61.161.64.0/18
deny from 61.161.128.0/17
deny from 61.162.0.0/16
deny from 61.163.0.0/16
deny from 61.164.0.0/16
deny from 61.165.0.0/16
deny from 61.166.0.0/16
deny from 61.167.0.0/16
deny from 61.168.0.0/16
deny from 61.169.0.0/16
deny from 61.170.0.0/15
deny from 61.172.0.0/14
deny from 61.176.0.0/16
deny from 61.177.0.0/16
deny from 61.178.0.0/16
deny from 61.179.0.0/16
deny from 61.180.0.0/17
deny from 61.180.128.0/17
deny from 61.181.0.0/16
deny from 61.182.0.0/16
deny from 61.183.0.0/16
deny from 61.184.0.0/14
deny from 61.188.0.0/16
deny from 61.189.0.0/17
deny from 61.189.128.0/17
deny from 61.190.0.0/15
deny from 61.232.0.0/14
deny from 61.236.0.0/15
deny from 61.240.0.0/14
deny from 116.1.0.0/16
deny from 116.2.0.0/15
deny from 116.4.0.0/14
deny from 116.8.0.0/14
deny from 116.13.0.0/16
deny from 116.16.0.0/12
deny from 116.52.0.0/14
deny from 116.56.0.0/15
deny from 116.58.128.0/20
deny from 116.58.208.0/20
deny from 116.60.0.0/14
deny from 116.66.0.0/17
deny from 116.69.0.0/16
deny from 116.70.0.0/17
deny from 116.76.0.0/15
deny from 116.78.0.0/15
deny from 116.89.144.0/20
deny from 116.90.184.0/21
deny from 116.95.0.0/16
deny from 116.112.0.0/14
deny from 116.116.0.0/15
deny from 116.128.0.0/10
deny from 116.192.0.0/16
deny from 116.193.16.0/20
deny from 116.193.32.0/19
deny from 116.194.0.0/15
deny from 116.196.0.0/16
deny from 116.198.0.0/16
deny from 116.199.0.0/17
deny from 116.199.128.0/19
deny from 116.204.0.0/15
deny from 116.207.0.0/16
deny from 116.208.0.0/14
deny from 116.212.160.0/20
deny from 116.213.64.0/18
deny from 116.213.128.0/17
deny from 116.214.32.0/19
deny from 116.214.64.0/20
deny from 116.214.128.0/17
deny from 116.215.0.0/16
deny from 116.216.0.0/14
deny from 116.224.0.0/12
deny from 116.242.0.0/15
deny from 116.244.0.0/15
deny from 116.246.0.0/15
deny from 116.248.0.0/15
deny from 116.252.0.0/15
deny from 116.254.128.0/17
deny from 116.255.128.0/17
deny from 117.8.0.0/13
deny from 117.21.0.0/16
deny from 117.22.0.0/15
deny from 117.24.0.0/13
deny from 117.32.0.0/13
deny from 117.40.0.0/14
deny from 117.44.0.0/15
deny from 117.48.0.0/14
deny from 117.53.48.0/20
deny from 117.53.176.0/20
deny from 121.0.16.0/20
deny from 121.4.0.0/15
deny from 121.8.0.0/13
deny from 121.16.0.0/13
deny from 121.24.0.0/14
deny from 121.28.0.0/15
deny from 121.30.0.0/16
deny from 121.31.0.0/16
deny from 121.32.0.0/14
deny from 121.36.0.0/16
deny from 121.37.0.0/16
deny from 121.38.0.0/15
deny from 121.40.0.0/14
deny from 121.46.0.0/16
deny from 121.47.0.0/16
deny from 121.48.0.0/15
deny from 121.51.0.0/16
deny from 121.55.0.0/18
deny from 121.56.0.0/15
deny from 121.58.0.0/17
deny from 121.59.0.0/16
deny from 121.60.0.0/14
deny from 121.68.0.0/14
deny from 121.76.0.0/15
deny from 121.89.0.0/16
deny from 121.100.128.0/17
deny from 121.192.0.0/16
deny from 121.193.0.0/16
deny from 121.194.0.0/15
deny from 121.201.0.0/16
deny from 121.204.0.0/14
deny from 121.224.0.0/12
deny from 121.248.0.0/14
deny from 121.255.0.0/16
deny from 122.0.64.0/18
deny from 122.0.128.0/17
deny from 122.4.0.0/14
deny from 122.8.0.0/13
deny from 122.48.0.0/16
deny from 122.49.0.0/18
deny from 122.51.0.0/16
deny from 122.64.0.0/11
deny from 122.96.0.0/15
deny from 122.102.0.0/20
deny from 122.102.64.0/20
deny from 122.102.80.0/20
deny from 122.136.0.0/13
deny from 122.144.128.0/17
deny from 122.152.192.0/18
deny from 122.156.0.0/14
deny from 122.192.0.0/14
deny from 122.198.0.0/16
deny from 122.200.64.0/18
deny from 122.204.0.0/14
deny from 122.224.0.0/12
deny from 122.240.0.0/13
deny from 122.248.48.0/20
deny from 123.0.128.0/18
deny from 123.4.0.0/14
deny from 123.8.0.0/13
deny from 123.49.128.0/17
deny from 123.52.0.0/14
deny from 123.56.0.0/13
deny from 123.64.0.0/11
deny from 123.96.0.0/15
deny from 123.98.0.0/17
deny from 123.99.128.0/17
deny from 123.100.0.0/19
deny from 123.101.0.0/16
deny from 123.103.0.0/17
deny from 123.108.128.0/20
deny from 123.108.208.0/20
deny from 123.112.0.0/12
deny from 123.128.0.0/13
deny from 123.136.80.0/20
deny from 123.137.0.0/16
deny from 123.138.0.0/15
deny from 123.144.0.0/14
deny from 123.148.0.0/16
deny from 123.149.0.0/16
deny from 123.150.0.0/15
deny from 123.152.0.0/13
deny from 123.160.0.0/14
deny from 123.164.0.0/14
deny from 123.168.0.0/14
deny from 123.172.0.0/15
deny from 123.174.0.0/15
deny from 123.176.80.0/20
deny from 123.177.0.0/16
deny from 123.178.0.0/15
deny from 123.180.0.0/14
deny from 123.184.0.0/14
deny from 123.188.0.0/14
deny from 123.196.0.0/15
deny from 123.199.128.0/17
deny from 123.206.0.0/15
deny from 123.232.0.0/14
deny from 123.242.0.0/17
deny from 123.244.0.0/14
deny from 123.249.0.0/16
deny from 123.253.0.0/16
deny from 124.6.64.0/18
deny from 124.14.0.0/15
deny from 124.16.0.0/15
deny from 124.20.0.0/16
deny from 124.21.0.0/20
deny from 124.21.16.0/20
deny from 124.21.32.0/19
deny from 124.21.64.0/18
deny from 124.21.128.0/17
deny from 124.22.0.0/15
deny from 124.29.0.0/17
deny from 124.40.128.0/18
deny from 124.42.0.0/17
deny from 124.47.0.0/18
deny from 124.64.0.0/15
deny from 124.66.0.0/17
deny from 124.67.0.0/16
deny from 124.68.0.0/14
deny from 124.72.0.0/16
deny from 124.73.0.0/16
deny from 124.74.0.0/15
deny from 124.76.0.0/14
deny from 124.88.0.0/16
deny from 124.89.0.0/17
deny from 124.89.128.0/17
deny from 124.90.0.0/15
deny from 124.92.0.0/14
deny from 124.108.8.0/21
deny from 124.108.40.0/21
deny from 124.112.0.0/15
deny from 124.114.0.0/15
deny from 124.116.0.0/16
deny from 124.117.0.0/16
deny from 124.118.0.0/15
deny from 124.126.0.0/15
deny from 124.128.0.0/13
deny from 124.147.128.0/17
deny from 124.156.0.0/16
deny from 124.160.0.0/16
deny from 124.161.0.0/16
deny from 124.162.0.0/16
deny from 124.163.0.0/16
deny from 124.164.0.0/14
deny from 124.172.0.0/15
deny from 124.174.0.0/15
deny from 124.192.0.0/15
deny from 124.196.0.0/16
deny from 124.200.0.0/13
deny from 124.220.0.0/14
deny from 124.224.0.0/16
deny from 124.225.0.0/16
deny from 124.226.0.0/15
deny from 124.228.0.0/14
deny from 124.232.0.0/15
deny from 124.234.0.0/15
deny from 124.236.0.0/14
deny from 124.240.0.0/17
deny from 124.242.0.0/16
deny from 124.243.192.0/18
deny from 124.248.0.0/17
deny from 124.249.0.0/16
deny from 124.250.0.0/15
deny from 124.254.0.0/18
deny from 125.31.192.0/18
deny from 125.32.0.0/16
deny from 125.33.0.0/16
deny from 125.34.0.0/16
deny from 125.35.0.0/17
deny from 125.35.128.0/17
deny from 125.36.0.0/14
deny from 125.40.0.0/13
deny from 125.58.128.0/17
deny from 125.62.0.0/18
deny from 125.64.0.0/13
deny from 125.72.0.0/16
deny from 125.73.0.0/16
deny from 125.74.0.0/15
deny from 125.76.0.0/17
deny from 125.76.128.0/17
deny from 125.77.0.0/16
deny from 125.78.0.0/15
deny from 125.80.0.0/13
deny from 125.88.0.0/13
deny from 125.96.0.0/15
deny from 125.98.0.0/16
deny from 125.104.0.0/13
deny from 125.112.0.0/12
deny from 125.169.0.0/16
deny from 125.171.0.0/16
deny from 125.208.0.0/18
deny from 125.210.0.0/16
deny from 125.211.0.0/16
deny from 125.213.0.0/17
deny from 125.215.0.0/18
deny from 125.216.0.0/15
deny from 125.218.0.0/16
deny from 125.219.0.0/16
deny from 125.220.0.0/15
deny from 125.222.0.0/15
deny from 125.254.128.0/18
deny from 125.254.192.0/18
deny from 134.196.0.0/16
deny from 159.226.0.0/16
deny from 161.207.0.0/16
deny from 162.105.0.0/16
deny from 166.111.0.0/16
deny from 167.139.0.0/16
deny from 168.160.0.0/16
deny from 192.83.122.0/24
deny from 192.83.169.0/24
deny from 192.124.154.0/24
deny from 192.188.170.0/24
deny from 198.17.7.0/24
deny from 202.0.110.0/24
deny from 202.0.176.0/22
deny from 202.4.128.0/19
deny from 202.4.252.0/22
deny from 202.8.128.0/19
deny from 202.10.64.0/20
deny from 202.14.88.0/24
deny from 202.14.235.0/24
deny from 202.14.236.0/23
deny from 202.14.238.0/24
deny from 202.20.120.0/24
deny from 202.22.248.0/22
deny from 202.22.252.0/22
deny from 202.38.0.0/23
deny from 202.38.2.0/23
deny from 202.38.4.0/22
deny from 202.38.8.0/21
deny from 202.38.64.0/19
deny from 202.38.96.0/19
deny from 202.38.128.0/23
deny from 202.38.130.0/23
deny from 202.38.132.0/23
deny from 202.38.134.0/24
deny from 202.38.135.0/24
deny from 202.38.136.0/24
deny from 202.38.137.0/24
deny from 202.38.138.0/24
deny from 202.38.140.0/23
deny from 202.38.142.0/24
deny from 202.38.143.0/24
deny from 202.38.146.0/23
deny from 202.38.149.0/24
deny from 202.38.150.0/23
deny from 202.38.152.0/23
deny from 202.38.154.0/23
deny from 202.38.156.0/24
deny from 202.38.158.0/23
deny from 202.38.160.0/23
deny from 202.38.164.0/22
deny from 202.38.168.0/24
deny from 202.38.169.0/24
deny from 202.38.170.0/24
deny from 202.38.171.0/24
deny from 202.38.172.0/24
deny from 202.38.173.0/24
deny from 202.38.174.0/24
deny from 202.38.175.0/24
deny from 202.38.176.0/23
deny from 202.38.184.0/21
deny from 202.38.192.0/18
deny from 202.41.152.0/21
deny from 202.41.240.0/20
deny from 202.43.144.0/20
deny from 202.46.32.0/19
deny from 202.46.224.0/20
deny from 202.60.112.0/20
deny from 202.63.248.0/22
deny from 202.69.4.0/22
deny from 202.69.16.0/20
deny from 202.70.0.0/19
deny from 202.74.8.0/21
deny from 202.75.208.0/20
deny from 202.85.208.0/20
deny from 202.90.0.0/22
deny from 202.90.224.0/20
deny from 202.90.252.0/22
deny from 202.91.0.0/22
deny from 202.91.128.0/22
deny from 202.91.176.0/20
deny from 202.91.224.0/19
deny from 202.92.0.0/22
deny from 202.92.252.0/22
deny from 202.93.0.0/22
deny from 202.93.252.0/22
deny from 202.94.0.0/19
deny from 202.95.0.0/22
deny from 202.95.4.0/22
deny from 202.95.8.0/21
deny from 202.95.16.0/20
deny from 202.95.252.0/22
deny from 202.96.0.0/18
deny from 202.96.64.0/21
deny from 202.96.72.0/21
deny from 202.96.80.0/20
deny from 202.96.96.0/21
deny from 202.96.104.0/21
deny from 202.96.112.0/20
deny from 202.96.128.0/21
deny from 202.96.136.0/21
deny from 202.96.144.0/20
deny from 202.96.160.0/21
deny from 202.96.168.0/21
deny from 202.96.176.0/20
deny from 202.96.192.0/21
deny from 202.96.200.0/21
deny from 202.96.208.0/20
deny from 202.96.224.0/21
deny from 202.96.232.0/21
deny from 202.96.240.0/20
deny from 202.97.0.0/21
deny from 202.97.8.0/21
deny from 202.97.16.0/20
deny from 202.97.32.0/19
deny from 202.97.64.0/19
deny from 202.97.96.0/20
deny from 202.97.112.0/20
deny from 202.97.128.0/18
deny from 202.97.192.0/19
deny from 202.97.224.0/21
deny from 202.97.232.0/21
deny from 202.97.240.0/20
deny from 202.98.0.0/21
deny from 202.98.8.0/21
deny from 202.98.16.0/20
deny from 202.98.32.0/21
deny from 202.98.40.0/21
deny from 202.98.48.0/20
deny from 202.98.64.0/19
deny from 202.98.96.0/21
deny from 202.98.104.0/21
deny from 202.98.112.0/20
deny from 202.98.128.0/19
deny from 202.98.160.0/21
deny from 202.98.168.0/21
deny from 202.98.176.0/20
deny from 202.98.192.0/21
deny from 202.98.200.0/21
deny from 202.98.208.0/20
deny from 202.98.224.0/21
deny from 202.98.232.0/21
deny from 202.98.240.0/20
deny from 202.99.0.0/18
deny from 202.99.64.0/19
deny from 202.99.96.0/21
deny from 202.99.104.0/21
deny from 202.99.112.0/20
deny from 202.99.128.0/19
deny from 202.99.160.0/21
deny from 202.99.168.0/21
deny from 202.99.176.0/20
deny from 202.99.192.0/21
deny from 202.99.200.0/21
deny from 202.99.208.0/20
deny from 202.99.224.0/21
deny from 202.99.232.0/21
deny from 202.99.240.0/20
deny from 202.100.0.0/21
deny from 202.100.8.0/21
deny from 202.100.16.0/20
deny from 202.100.32.0/19
deny from 202.100.64.0/21
deny from 202.100.72.0/21
deny from 202.100.80.0/20
deny from 202.100.96.0/21
deny from 202.100.104.0/21
deny from 202.100.112.0/20
deny from 202.100.128.0/21
deny from 202.100.136.0/21
deny from 202.100.144.0/20
deny from 202.100.160.0/21
deny from 202.100.168.0/21
deny from 202.100.176.0/20
deny from 202.100.192.0/21
deny from 202.100.200.0/21
deny from 202.100.208.0/20
deny from 202.100.224.0/19
deny from 202.101.0.0/18
deny from 202.101.64.0/19
deny from 202.101.96.0/19
deny from 202.101.128.0/18
deny from 202.101.192.0/19
deny from 202.101.224.0/21
deny from 202.101.232.0/21
deny from 202.101.240.0/20
deny from 202.102.0.0/19
deny from 202.102.32.0/19
deny from 202.102.64.0/18
deny from 202.102.128.0/21
deny from 202.102.136.0/21
deny from 202.102.144.0/20
deny from 202.102.160.0/19
deny from 202.102.192.0/21
deny from 202.102.200.0/21
deny from 202.102.208.0/20
deny from 202.102.224.0/21
deny from 202.102.232.0/21
deny from 202.102.240.0/20
deny from 202.103.0.0/21
deny from 202.103.8.0/21
deny from 202.103.16.0/20
deny from 202.103.32.0/19
deny from 202.103.64.0/19
deny from 202.103.96.0/21
deny from 202.103.104.0/21
deny from 202.103.112.0/20
deny from 202.103.128.0/18
deny from 202.103.192.0/19
deny from 202.103.224.0/21
deny from 202.103.232.0/21
deny from 202.103.240.0/20
deny from 202.104.0.0/15
deny from 202.106.0.0/16
deny from 202.107.0.0/17
deny from 202.107.128.0/17
deny from 202.108.0.0/16
deny from 202.109.0.0/16
deny from 202.110.0.0/18
deny from 202.110.64.0/18
deny from 202.110.128.0/18
deny from 202.110.192.0/18
deny from 202.111.0.0/17
deny from 202.111.128.0/19
deny from 202.111.160.0/19
deny from 202.111.192.0/18
deny from 202.112.0.0/16
deny from 202.113.0.0/20
deny from 202.113.16.0/20
deny from 202.113.32.0/19
deny from 202.113.64.0/18
deny from 202.113.128.0/18
deny from 202.113.192.0/19
deny from 202.113.224.0/20
deny from 202.113.240.0/20
deny from 202.114.0.0/19
deny from 202.114.32.0/19
deny from 202.114.64.0/18
deny from 202.114.128.0/17
deny from 202.115.0.0/19
deny from 202.115.32.0/19
deny from 202.115.64.0/18
deny from 202.115.128.0/17
deny from 202.116.0.0/19
deny from 202.116.32.0/20
deny from 202.116.48.0/20
deny from 202.116.64.0/19
deny from 202.116.96.0/19
deny from 202.116.128.0/17
deny from 202.117.0.0/18
deny from 202.117.64.0/18
deny from 202.117.128.0/17
deny from 202.118.0.0/19
deny from 202.118.32.0/19
deny from 202.118.64.0/18
deny from 202.118.128.0/17
deny from 202.119.0.0/19
deny from 202.119.32.0/19
deny from 202.119.64.0/20
deny from 202.119.80.0/20
deny from 202.119.96.0/19
deny from 202.119.128.0/17
deny from 202.120.0.0/18
deny from 202.120.64.0/18
deny from 202.120.128.0/17
deny from 202.121.0.0/16
deny from 202.122.0.0/21
deny from 202.122.32.0/21
deny from 202.122.64.0/19
deny from 202.122.112.0/21
deny from 202.122.128.0/24
deny from 202.123.96.0/20
deny from 202.125.176.0/20
deny from 202.127.0.0/23
deny from 202.127.2.0/24
deny from 202.127.3.0/24
deny from 202.127.4.0/24
deny from 202.127.5.0/24
deny from 202.127.6.0/23
deny from 202.127.12.0/22
deny from 202.127.16.0/20
deny from 202.127.40.0/21
deny from 202.127.48.0/20
deny from 202.127.112.0/20
deny from 202.127.128.0/20
deny from 202.127.144.0/20
deny from 202.127.160.0/21
deny from 202.127.192.0/23
deny from 202.127.194.0/23
deny from 202.127.196.0/22
deny from 202.127.200.0/21
deny from 202.127.208.0/24
deny from 202.127.209.0/24
deny from 202.127.212.0/22
deny from 202.127.216.0/21
deny from 202.127.224.0/19
deny from 202.130.0.0/19
deny from 202.130.224.0/19
deny from 202.131.16.0/21
deny from 202.131.48.0/20
deny from 202.131.208.0/20
deny from 202.136.48.0/20
deny from 202.136.208.0/20
deny from 202.136.224.0/20
deny from 202.141.160.0/19
deny from 202.142.16.0/20
deny from 202.143.16.0/20
deny from 202.148.96.0/19
deny from 202.149.160.0/19
deny from 202.149.224.0/19
deny from 202.150.16.0/20
deny from 202.152.176.0/20
deny from 202.153.48.0/20
deny from 202.158.160.0/19
deny from 202.160.176.0/20
deny from 202.164.0.0/20
deny from 202.165.96.0/20
deny from 202.165.176.0/20
deny from 202.165.208.0/20
deny from 202.168.160.0/20
deny from 202.168.176.0/20
deny from 202.170.128.0/19
deny from 202.170.216.0/21
deny from 202.173.8.0/21
deny from 202.173.224.0/19
deny from 202.179.240.0/20
deny from 202.180.128.0/19
deny from 202.181.112.0/20
deny from 202.189.80.0/20
deny from 202.192.0.0/13
deny from 202.200.0.0/14
deny from 202.204.0.0/14
deny from 203.18.50.0/24
deny from 203.79.0.0/20
deny from 203.80.144.0/20
deny from 203.81.16.0/20
deny from 203.83.56.0/21
deny from 203.86.0.0/19
deny from 203.86.32.0/19
deny from 203.86.64.0/20
deny from 203.86.80.0/20
deny from 203.88.32.0/19
deny from 203.88.192.0/19
deny from 203.89.0.0/22
deny from 203.90.0.0/22
deny from 203.90.128.0/19
deny from 203.90.160.0/19
deny from 203.90.192.0/19
deny from 203.91.32.0/19
deny from 203.91.96.0/20
deny from 203.91.120.0/21
deny from 203.92.0.0/22
deny from 203.92.160.0/19
deny from 203.93.0.0/22
deny from 203.93.4.0/22
deny from 203.93.8.0/24
deny from 203.93.9.0/24
deny from 203.93.10.0/23
deny from 203.93.12.0/22
deny from 203.93.16.0/20
deny from 203.93.32.0/19
deny from 203.93.64.0/18
deny from 203.93.128.0/21
deny from 203.93.136.0/22
deny from 203.93.140.0/24
deny from 203.93.141.0/24
deny from 203.93.142.0/23
deny from 203.93.144.0/20
deny from 203.93.160.0/19
deny from 203.93.192.0/18
deny from 203.94.0.0/22
deny from 203.94.4.0/22
deny from 203.94.8.0/21
deny from 203.94.16.0/20
deny from 203.95.0.0/21
deny from 203.95.96.0/20
deny from 203.95.112.0/20
deny from 203.99.16.0/20
deny from 203.99.80.0/20
deny from 203.100.32.0/20
deny from 203.100.80.0/20
deny from 203.100.96.0/19
deny from 203.100.192.0/20
deny from 203.110.160.0/19
deny from 203.118.192.0/19
deny from 203.119.24.0/21
deny from 203.119.32.0/22
deny from 203.128.32.0/19
deny from 203.128.96.0/19
deny from 203.130.32.0/19
deny from 203.132.32.0/19
deny from 203.134.240.0/21
deny from 203.135.96.0/20
deny from 203.135.112.0/20
deny from 203.135.160.0/20
deny from 203.148.0.0/18
deny from 203.152.64.0/19
deny from 203.156.192.0/18
deny from 203.158.16.0/21
deny from 203.161.192.0/19
deny from 203.166.160.0/19
deny from 203.171.224.0/20
deny from 203.174.96.0/19
deny from 203.175.128.0/19
deny from 203.175.192.0/18
deny from 203.176.168.0/21
deny from 203.184.80.0/20
deny from 203.187.160.0/19
deny from 203.190.96.0/20
deny from 203.191.16.0/20
deny from 203.191.64.0/18
deny from 203.191.144.0/21
deny from 203.191.152.0/21
deny from 203.192.0.0/19
deny from 203.196.0.0/21
deny from 203.207.64.0/18
deny from 203.207.128.0/17
deny from 203.208.0.0/20
deny from 203.208.16.0/22
deny from 203.208.32.0/19
deny from 203.209.224.0/19
deny from 203.212.0.0/20
deny from 203.212.80.0/20
deny from 203.222.192.0/20
deny from 203.223.0.0/20
deny from 210.2.0.0/20
deny from 210.2.16.0/20
deny from 210.5.0.0/19
deny from 210.5.144.0/20
deny from 210.12.0.0/18
deny from 210.12.64.0/18
deny from 210.12.128.0/18
deny from 210.12.192.0/18
deny from 210.13.0.0/18
deny from 210.13.64.0/18
deny from 210.13.128.0/17
deny from 210.14.64.0/19
deny from 210.14.128.0/19
deny from 210.14.160.0/19
deny from 210.14.192.0/19
deny from 210.14.224.0/19
deny from 210.15.0.0/19
deny from 210.15.32.0/19
deny from 210.15.64.0/19
deny from 210.15.96.0/19
deny from 210.15.128.0/18
deny from 210.16.128.0/18
deny from 210.21.0.0/17
deny from 210.21.128.0/17
deny from 210.22.0.0/16
deny from 210.23.32.0/19
deny from 210.25.0.0/16
deny from 210.26.0.0/15
deny from 210.28.0.0/14
deny from 210.32.0.0/14
deny from 210.36.0.0/14
deny from 210.40.0.0/13
deny from 210.51.0.0/16
deny from 210.52.0.0/18
deny from 210.52.64.0/18
deny from 210.52.128.0/17
deny from 210.53.0.0/17
deny from 210.53.128.0/17
deny from 210.56.192.0/19
deny from 210.72.0.0/17
deny from 210.72.128.0/19
deny from 210.72.160.0/19
deny from 210.72.192.0/18
deny from 210.73.0.0/19
deny from 210.73.32.0/19
deny from 210.73.64.0/18
deny from 210.73.128.0/17
deny from 210.74.0.0/19
deny from 210.74.32.0/19
deny from 210.74.64.0/19
deny from 210.74.96.0/19
deny from 210.74.128.0/19
deny from 210.74.160.0/19
deny from 210.74.192.0/18
deny from 210.75.0.0/16
deny from 210.76.0.0/19
deny from 210.76.32.0/19
deny from 210.76.64.0/18
deny from 210.76.128.0/17
deny from 210.77.0.0/16
deny from 210.78.0.0/19
deny from 210.78.32.0/19
deny from 210.78.64.0/18
deny from 210.78.128.0/19
deny from 210.78.160.0/19
deny from 210.78.192.0/18
deny from 210.79.64.0/18
deny from 210.79.224.0/19
deny from 210.82.0.0/15
deny from 210.87.128.0/20
deny from 210.87.144.0/20
deny from 210.87.160.0/19
deny from 210.185.192.0/18
deny from 210.192.96.0/19
deny from 211.64.0.0/14
deny from 211.68.0.0/15
deny from 211.70.0.0/15
deny from 211.80.0.0/16
deny from 211.81.0.0/16
deny from 211.82.0.0/16
deny from 211.83.0.0/16
deny from 211.84.0.0/15
deny from 211.86.0.0/15
deny from 211.88.0.0/16
deny from 211.89.0.0/16
deny from 211.90.0.0/15
deny from 211.92.0.0/15
deny from 211.94.0.0/15
deny from 211.96.0.0/15
deny from 211.98.0.0/15
deny from 211.100.0.0/16
deny from 211.101.0.0/18
deny from 211.101.64.0/18
deny from 211.101.128.0/17
deny from 211.102.0.0/16
deny from 211.103.0.0/17
deny from 211.103.128.0/17
deny from 211.136.0.0/14
deny from 211.140.0.0/15
deny from 211.142.0.0/17
deny from 211.142.128.0/17
deny from 211.143.0.0/16
deny from 211.144.0.0/15
deny from 211.146.0.0/16
deny from 211.147.0.0/16
deny from 211.148.0.0/14
deny from 211.152.0.0/15
deny from 211.154.0.0/16
deny from 211.155.0.0/18
deny from 211.155.64.0/19
deny from 211.155.96.0/19
deny from 211.155.128.0/17
deny from 211.156.0.0/14
deny from 211.160.0.0/14
deny from 211.164.0.0/14
deny from 218.0.0.0/16
deny from 218.1.0.0/16
deny from 218.2.0.0/15
deny from 218.4.0.0/15
deny from 218.6.0.0/16
deny from 218.7.0.0/16
deny from 218.8.0.0/15
deny from 218.10.0.0/16
deny from 218.11.0.0/16
deny from 218.12.0.0/16
deny from 218.13.0.0/16
deny from 218.14.0.0/15
deny from 218.16.0.0/14
deny from 218.20.0.0/16
deny from 218.21.0.0/17
deny from 218.21.128.0/17
deny from 218.22.0.0/15
deny from 218.24.0.0/15
deny from 218.26.0.0/16
deny from 218.27.0.0/16
deny from 218.28.0.0/15
deny from 218.30.0.0/15
deny from 218.56.0.0/14
deny from 218.60.0.0/15
deny from 218.62.0.0/17
deny from 218.62.128.0/17
deny from 218.63.0.0/16
deny from 218.64.0.0/15
deny from 218.66.0.0/16
deny from 218.67.0.0/17
deny from 218.67.128.0/17
deny from 218.68.0.0/15
deny from 218.70.0.0/15
deny from 218.72.0.0/14
deny from 218.76.0.0/15
deny from 218.78.0.0/15
deny from 218.80.0.0/14
deny from 218.84.0.0/14
deny from 218.88.0.0/13
deny from 218.96.0.0/14
deny from 218.104.0.0/17
deny from 218.104.128.0/19
deny from 218.104.160.0/19
deny from 218.104.192.0/21
deny from 218.104.200.0/21
deny from 218.104.208.0/20
deny from 218.104.224.0/19
deny from 218.105.0.0/16
deny from 218.106.0.0/15
deny from 218.108.0.0/16
deny from 218.109.0.0/16
deny from 218.185.192.0/19
deny from 218.192.0.0/16
deny from 218.193.0.0/16
deny from 218.194.0.0/16
deny from 218.195.0.0/16
deny from 218.196.0.0/14
deny from 218.200.0.0/14
deny from 218.204.0.0/15
deny from 218.206.0.0/15
deny from 218.240.0.0/14
deny from 218.244.0.0/15
deny from 218.246.0.0/15
deny from 218.249.0.0/16
deny from 219.72.0.0/16
deny from 219.82.0.0/16
deny from 219.128.0.0/12
deny from 219.144.0.0/14
deny from 219.148.0.0/16
deny from 219.149.0.0/17
deny from 219.149.128.0/18
deny from 219.149.192.0/18
deny from 219.150.0.0/19
deny from 219.150.32.0/19
deny from 219.150.64.0/19
deny from 219.150.96.0/20
deny from 219.150.112.0/20
deny from 219.150.128.0/17
deny from 219.151.0.0/19
deny from 219.151.32.0/19
deny from 219.151.64.0/18
deny from 219.151.128.0/17
deny from 219.152.0.0/15
deny from 219.154.0.0/15
deny from 219.156.0.0/15
deny from 219.158.0.0/17
deny from 219.158.128.0/17
deny from 219.159.0.0/18
deny from 219.159.64.0/18
deny from 219.159.128.0/17
deny from 219.216.0.0/15
deny from 219.218.0.0/15
deny from 219.220.0.0/16
deny from 219.221.0.0/16
deny from 219.222.0.0/15
deny from 219.224.0.0/15
deny from 219.226.0.0/16
deny from 219.227.0.0/16
deny from 219.228.0.0/15
deny from 219.230.0.0/15
deny from 219.232.0.0/14
deny from 219.236.0.0/15
deny from 219.238.0.0/15
deny from 219.242.0.0/15
deny from 219.244.0.0/14
deny from 220.101.192.0/18
deny from 220.112.0.0/14
deny from 220.152.128.0/17
deny from 220.154.0.0/15
deny from 220.160.0.0/11
deny from 220.192.0.0/15
deny from 220.194.0.0/15
deny from 220.196.0.0/14
deny from 220.200.0.0/13
deny from 220.231.0.0/18
deny from 220.231.128.0/17
deny from 220.232.64.0/18
deny from 220.234.0.0/16
deny from 220.242.0.0/15
deny from 220.248.0.0/14
deny from 220.252.0.0/16
deny from 221.0.0.0/15
deny from 221.2.0.0/16
deny from 221.3.0.0/17
deny from 221.3.128.0/17
deny from 221.4.0.0/16
deny from 221.5.0.0/17
deny from 221.5.128.0/17
deny from 221.6.0.0/16
deny from 221.7.0.0/19
deny from 221.7.32.0/19
deny from 221.7.64.0/19
deny from 221.7.96.0/19
deny from 221.7.128.0/17
deny from 221.8.0.0/15
deny from 221.10.0.0/16
deny from 221.11.0.0/17
deny from 221.11.128.0/18
deny from 221.11.192.0/19
deny from 221.11.224.0/19
deny from 221.12.0.0/17
deny from 221.12.128.0/18
deny from 221.13.0.0/18
deny from 221.13.64.0/19
deny from 221.13.96.0/19
deny from 221.13.128.0/17
deny from 221.14.0.0/15
deny from 221.122.0.0/15
deny from 221.129.0.0/16
deny from 221.130.0.0/15
deny from 221.133.224.0/19
deny from 221.136.0.0/16
deny from 221.137.0.0/16
deny from 221.172.0.0/14
deny from 221.176.0.0/13
deny from 221.192.0.0/15
deny from 221.194.0.0/16
deny from 221.195.0.0/16
deny from 221.196.0.0/15
deny from 221.198.0.0/16
deny from 221.199.0.0/19
deny from 221.199.32.0/20
deny from 221.199.48.0/20
deny from 221.199.64.0/18
deny from 221.199.128.0/18
deny from 221.199.192.0/20
deny from 221.199.224.0/19
deny from 221.200.0.0/14
deny from 221.204.0.0/15
deny from 221.206.0.0/16
deny from 221.207.0.0/18
deny from 221.207.64.0/18
deny from 221.207.128.0/17
deny from 221.208.0.0/14
deny from 221.212.0.0/16
deny from 221.213.0.0/16
deny from 221.214.0.0/15
deny from 221.216.0.0/13
deny from 221.224.0.0/13
deny from 221.232.0.0/14
deny from 221.236.0.0/15
deny from 221.238.0.0/16
deny from 221.239.0.0/17
deny from 221.239.128.0/17
deny from 222.16.0.0/15
deny from 222.18.0.0/15
deny from 222.20.0.0/15
deny from 222.22.0.0/16
deny from 222.23.0.0/16
deny from 222.24.0.0/15
deny from 222.26.0.0/15
deny from 222.28.0.0/14
deny from 222.32.0.0/11
deny from 222.64.0.0/13
deny from 222.72.0.0/15
deny from 222.74.0.0/16
deny from 222.75.0.0/16
deny from 222.76.0.0/14
deny from 222.80.0.0/15
deny from 222.82.0.0/16
deny from 222.83.0.0/17
deny from 222.83.128.0/17
deny from 222.84.0.0/16
deny from 222.85.0.0/17
deny from 222.85.128.0/17
deny from 222.86.0.0/15
deny from 222.88.0.0/15
deny from 222.90.0.0/15
deny from 222.92.0.0/14
deny from 222.125.0.0/16
deny from 222.126.128.0/17
deny from 222.128.0.0/14
deny from 222.132.0.0/14
deny from 222.136.0.0/13
deny from 222.160.0.0/15
deny from 222.162.0.0/16
deny from 222.163.0.0/19
deny from 222.163.32.0/19
deny from 222.163.64.0/18
deny from 222.163.128.0/17
deny from 222.168.0.0/15
deny from 222.170.0.0/15
deny from 222.172.0.0/17
deny from 222.172.128.0/17
deny from 222.173.0.0/16
deny from 222.174.0.0/15
deny from 222.176.0.0/13
deny from 222.184.0.0/13
deny from 222.192.0.0/14
deny from 222.196.0.0/15
deny from 222.198.0.0/16
deny from 222.199.0.0/16
deny from 222.200.0.0/14
deny from 222.204.0.0/15
deny from 222.206.0.0/15
deny from 222.208.0.0/13
deny from 222.216.0.0/15
deny from 222.218.0.0/16
deny from 222.219.0.0/16
deny from 222.220.0.0/15
deny from 222.222.0.0/15
deny from 222.240.0.0/13
deny from 222.248.0.0/16
deny from 222.249.0.0/17
deny from 222.249.128.0/19
deny from 222.249.160.0/20
deny from 222.249.176.0/20
deny from 222.249.192.0/18
deny from 121.0.*.*
deny from 121.4.*.*
deny from 121.5.*.*
deny from 121.8.*.*
deny from 121.9.*.*
deny from 121.10.*.*
deny from 121.11.*.*
deny from 121.12.*.*
deny from 121.13.*.*
deny from 121.14.*.*
deny from 121.15.*.*
deny from 121.16.*.*
deny from 121.17.*.*
deny from 121.18.*.*
deny from 121.19.*.*
deny from 121.20.*.*
deny from 121.21.*.*
deny from 121.22.*.*
deny from 121.23.*.*
deny from 121.24.*.*
deny from 121.25.*.*
deny from 121.26.*.*
deny from 121.27.*.*
deny from 121.28.*.*
deny from 121.29.*.*
deny from 121.30.*.*
deny from 121.31.*.*
deny from 121.32.*.*
deny from 121.33.*.*
deny from 121.34.*.*
deny from 121.35.*.*
deny from 121.36.*.*
deny from 121.37.*.*
deny from 121.38.*.*
deny from 121.39.*.*
deny from 121.40.*.*
deny from 121.41.*.*
deny from 121.42.*.*
deny from 121.43.*.*
deny from 121.46.*.*
deny from 121.47.*.*
deny from 121.48.*.*
deny from 121.49.*.*
deny from 121.50.*.*
deny from 121.51.*.*
deny from 121.55.*.*
deny from 121.56.*.*
deny from 121.57.*.*
deny from 121.59.*.*
deny from 121.60.*.*
deny from 121.61.*.*
deny from 121.62.*.*
deny from 121.63.*.*
deny from 121.68.*.*
deny from 121.69.*.*
deny from 121.70.*.*
deny from 121.71.*.*
deny from 121.76.*.*
deny from 121.77.*.*
deny from 121.79.*.*
deny from 121.89.*.*
deny from 116.1.*.*
deny from 116.2.*.*
deny from 116.3.*.*
deny from 116.4.*.*
deny from 116.5.*.*
deny from 116.6.*.*
deny from 116.7.*.*
deny from 116.8.*.*
deny from 116.9.*.*
deny from 116.10.*.*
deny from 116.11.*.*
deny from 116.13.*.*
deny from 116.16.*.*
deny from 116.17.*.*
deny from 116.18.*.*
deny from 116.19.*.*
deny from 116.20.*.*
deny from 116.21.*.*
deny from 116.22.*.*
deny from 116.23.*.*
deny from 116.24.*.*
deny from 116.25.*.*
deny from 116.26.*.*
deny from 116.27.*.*
deny from 116.28.*.*
deny from 116.29.*.*
deny from 116.30.*.*
deny from 116.31.*.*
deny from 116.52.*.*
deny from 116.53.*.*
deny from 116.54.*.*
deny from 116.55.*.*
deny from 116.56.*.*
deny from 116.57.*.*
deny from 116.60.*.*
deny from 116.61.*.*
deny from 116.62.*.*
deny from 116.63.*.*
deny from 116.69.*.*
deny from 116.76.*.*
deny from 116.77.*.*
deny from 116.78.*.*
deny from 116.79.*.*
deny from 116.95.*.*
deny from 116.112.*.*
deny from 116.113.*.*
deny from 116.114.*.*
deny from 116.115.*.*
deny from 116.116.*.*
deny from 116.117.*.*
deny from 116.128.*.*
deny from 116.129.*.*
deny from 116.130.*.*
deny from 116.131.*.*
deny from 116.132.*.*
deny from 116.133.*.*
deny from 116.134.*.*
deny from 116.135.*.*
deny from 116.136.*.*
deny from 116.137.*.*
deny from 116.138.*.*
deny from 116.139.*.*
deny from 116.140.*.*
deny from 116.141.*.*
deny from 116.142.*.*
deny from 116.143.*.*
deny from 116.144.*.*
deny from 116.145.*.*
deny from 116.146.*.*
deny from 116.147.*.*
deny from 116.148.*.*
deny from 116.149.*.*
deny from 116.150.*.*
deny from 116.151.*.*
deny from 116.152.*.*
deny from 116.153.*.*
deny from 116.154.*.*
deny from 116.155.*.*
deny from 116.156.*.*
deny from 116.157.*.*
deny from 116.158.*.*
deny from 116.159.*.*
deny from 116.160.*.*
deny from 116.161.*.*
deny from 116.162.*.*
deny from 116.163.*.*
deny from 116.164.*.*
deny from 116.165.*.*
deny from 116.166.*.*
deny from 116.167.*.*
deny from 116.168.*.*
deny from 116.169.*.*
deny from 116.170.*.*
deny from 116.171.*.*
deny from 116.172.*.*
deny from 116.173.*.*
deny from 116.174.*.*
deny from 116.175.*.*
deny from 116.176.*.*
deny from 116.177.*.*
deny from 116.178.*.*
deny from 116.179.*.*
deny from 116.180.*.*
deny from 116.181.*.*
deny from 116.182.*.*
deny from 116.183.*.*
deny from 116.184.*.*
deny from 116.185.*.*
deny from 116.186.*.*
deny from 116.187.*.*
deny from 116.188.*.*
deny from 116.189.*.*
deny from 116.190.*.*
deny from 116.191.*.*
deny from 116.192.*.*
deny from 116.194.*.*
deny from 116.195.*.*
deny from 116.196.*.*
deny from 116.198.*.*
deny from 116.199.*.*
deny from 116.204.*.*
deny from 116.205.*.*
deny from 116.207.*.*
deny from 116.208.*.*
deny from 116.209.*.*
deny from 116.210.*.*
deny from 116.211.*.*
deny from 116.215.*.*
deny from 116.216.*.*
deny from 116.224.*.*
deny from 116.225.*.*
deny from 116.226.*.*
deny from 116.227.*.*
deny from 116.228.*.*
deny from 116.229.*.*
deny from 116.230.*.*
deny from 116.231.*.*
deny from 116.232.*.*
deny from 116.233.*.*
deny from 116.234.*.*
deny from 116.235.*.*
deny from 116.236.*.*
deny from 116.237.*.*
deny from 116.238.*.*
deny from 116.239.*.*
deny from 116.242.*.*
deny from 116.243.*.*
deny from 116.244.*.*
deny from 116.245.*.*
deny from 116.246.*.*
deny from 116.247.*.*
deny from 116.248.*.*
deny from 116.249.*.*
deny from 116.252.*.*
deny from 116.253.*.*
allow from all
</LIMIT>

 

Để biết IP nào hay SPAM, bạn vào web https://cleantalk.org/ check IP đó sẽ ra. Nếu IP đó cảnh bảo là chuyển SPAM thì bạn chặn hết là được.

 


Trường hợp tấn công DDOS mà hacker dùng IP từ nhiều nước khác nhau thì bạn có thể chặn tất cả IP từ các quốc gia khác. Chỉ cho phép truy cập từ các IP của Việt Nam. Bổ sung đoạn mã bên dưới vào file .htaccess

 

order deny,allow
allow from 1.52.0.0/14
allow from 14.0.16.0/20
allow from 14.160.0.0/11
allow from 14.224.0.0/11
allow from 27.0.12.0/22
allow from 27.0.240.0/22
allow from 27.2.0.0/15
allow from 27.64.0.0/12
allow from 27.118.16.0/20
allow from 42.1.64.0/18
allow from 42.96.0.0/18
allow from 42.112.0.0/13
allow from 43.239.148.0/22
allow from 43.239.184.0/21
allow from 43.239.220.0/22
allow from 43.239.224.0/22
allow from 45.117.76.0/22
allow from 45.117.80.0/22
allow from 45.117.156.0/22
allow from 45.117.160.0/20
allow from 45.117.176.0/22
allow from 45.118.136.0/21
allow from 45.118.144.0/21
allow from 45.119.76.0/22
allow from 45.119.80.0/21
allow from 45.119.108.0/22
allow from 45.119.212.0/22
allow from 45.119.216.0/22
allow from 45.119.240.0/22
allow from 45.120.224.0/21
allow from 45.121.24.0/22
allow from 45.121.152.0/22
allow from 45.121.160.0/22
allow from 45.122.220.0/22
allow from 45.122.232.0/21
allow from 45.122.240.0/20
allow from 45.123.96.0/22
allow from 45.124.84.0/22
allow from 45.124.88.0/21
allow from 45.125.200.0/21
allow from 45.125.208.0/22
allow from 45.125.236.0/22
allow from 45.126.92.0/22
allow from 45.126.96.0/22
allow from 45.127.252.0/22
allow from 45.251.112.0/22
allow from 45.252.240.0/21
allow from 45.252.248.0/22
allow from 45.254.32.0/22
allow from 49.156.52.0/22
allow from 49.213.64.0/18
allow from 49.236.208.0/22
allow from 49.246.128.0/18
allow from 49.246.192.0/19
allow from 58.84.0.0/22
allow from 58.186.0.0/15
allow from 59.153.212.0/22
allow from 59.153.216.0/21
allow from 59.153.224.0/19
allow from 61.11.224.0/19
allow from 61.14.232.0/21
allow from 61.28.224.0/19
allow from 101.53.0.0/18
allow from 101.96.12.0/22
allow from 101.96.64.0/18
allow from 101.99.0.0/18
allow from 103.1.200.0/22
allow from 103.1.208.0/22
allow from 103.1.236.0/22
allow from 103.2.220.0/22
allow from 103.2.224.0/21
allow from 103.3.244.0/22
allow from 103.3.248.0/21
allow from 103.4.128.0/22
allow from 103.5.30.0/23
allow from 103.5.204.0/22
allow from 103.5.208.0/22
allow from 103.7.36.0/22
allow from 103.7.40.0/22
allow from 103.7.172.0/24
allow from 103.7.174.0/23
allow from 103.7.177.0/24
allow from 103.7.196.0/24
allow from 103.8.13.0/24
allow from 103.9.0.0/21
allow from 103.9.76.0/22
allow from 103.9.80.0/21
allow from 103.9.156.0/22
allow from 103.9.196.0/22
allow from 103.9.200.0/21
allow from 103.9.208.0/21
allow from 103.10.44.0/22
allow from 103.10.88.0/22
allow from 103.10.212.0/22
allow from 103.11.172.0/22
allow from 103.12.104.0/22
allow from 103.13.76.0/22
allow from 103.15.48.0/22
allow from 103.16.0.0/22
allow from 103.17.88.0/22
allow from 103.17.236.0/22
allow from 103.18.4.0/22
allow from 103.18.176.0/22
allow from 103.19.96.0/22
allow from 103.19.164.0/22
allow from 103.19.220.0/22
allow from 103.20.144.0/21
allow from 103.21.120.0/22
allow from 103.21.148.0/22
allow from 103.23.144.0/22
allow from 103.23.156.0/22
allow from 103.24.244.0/22
allow from 103.26.252.0/22
allow from 103.27.60.0/22
allow from 103.27.64.0/22
allow from 103.27.236.0/22
allow from 103.28.32.0/21
allow from 103.28.136.0/22
allow from 103.28.172.0/22
allow from 103.30.36.0/22
allow from 103.31.120.0/21
allow from 103.35.64.0/22
allow from 103.37.28.0/22
allow from 103.37.32.0/22
allow from 103.38.136.0/22
allow from 103.39.92.0/22
allow from 103.39.96.0/22
allow from 103.42.56.0/22
allow from 103.45.228.0/22
allow from 103.45.232.0/21
allow from 103.47.192.0/22
allow from 103.48.76.0/22
allow from 103.48.80.0/21
allow from 103.48.188.0/22
allow from 103.48.192.0/22
allow from 103.52.92.0/22
allow from 103.53.88.0/22
allow from 103.53.168.0/22
allow from 103.53.228.0/22
allow from 103.53.252.0/22
allow from 103.54.248.0/21
allow from 103.56.156.0/22
allow from 103.56.160.0/21
allow from 103.56.168.0/22
allow from 103.57.104.0/22
allow from 103.57.112.0/22
allow from 103.57.208.0/22
allow from 103.57.220.0/22
allow from 103.60.16.0/22
allow from 103.61.44.0/22
allow from 103.61.48.0/22
allow from 103.62.8.0/22
allow from 103.63.104.0/21
allow from 103.63.112.0/21
allow from 103.63.120.0/22
allow from 103.63.212.0/22
allow from 103.66.152.0/22
allow from 103.68.68.0/22
allow from 103.68.72.0/21
allow from 103.68.80.0/22
allow from 103.68.240.0/20
allow from 103.69.188.0/22
allow from 103.69.192.0/22
allow from 103.70.28.0/22
allow from 103.71.180.0/22
allow from 103.71.184.0/22
allow from 103.72.96.0/22
allow from 103.74.100.0/22
allow from 103.74.104.0/22
allow from 103.74.112.0/21
allow from 103.74.120.0/22
allow from 103.75.176.0/21
allow from 103.75.184.0/22
allow from 103.77.160.0/21
allow from 103.77.168.0/22
allow from 103.78.76.0/22
allow from 103.78.84.0/22
allow from 103.78.88.0/21
allow from 103.79.140.0/22
allow from 103.79.144.0/22
allow from 103.81.80.0/21
allow from 103.82.20.0/22
allow from 103.82.24.0/21
allow from 103.82.32.0/21
allow from 103.82.132.0/22
allow from 103.82.192.0/21
allow from 103.82.204.0/23
allow from 103.84.76.0/22
allow from 103.87.220.0/22
allow from 103.88.108.0/22
allow from 103.88.112.0/21
allow from 103.88.120.0/22
# Listed and share by BienThuy.Com
allow from 103.89.84.0/22
allow from 103.89.88.0/21
allow from 103.89.120.0/22
allow from 103.90.220.0/22
allow from 103.90.224.0/21
allow from 103.90.232.0/22
allow from 103.92.24.0/21
allow from 103.92.32.0/22
allow from 103.94.16.0/22
allow from 103.94.176.0/22
allow from 103.95.156.0/22
allow from 103.95.168.0/22
allow from 103.95.196.0/22
allow from 103.97.124.0/22
allow from 103.97.132.0/22
allow from 103.192.236.0/22
allow from 103.194.188.0/22
allow from 103.195.236.0/22
allow from 103.195.240.0/22
allow from 103.196.16.0/22
allow from 103.196.236.0/22
allow from 103.196.244.0/22
allow from 103.196.248.0/22
allow from 103.199.4.0/22
allow from 103.199.8.0/21
allow from 103.199.16.0/20
allow from 103.199.32.0/19
allow from 103.199.64.0/20
allow from 103.200.20.0/22
allow from 103.200.24.0/22
allow from 103.200.60.0/22
allow from 103.200.120.0/22
allow from 103.205.96.0/21
allow from 103.205.104.0/22
allow from 103.206.212.0/22
allow from 103.206.216.0/22
allow from 103.207.32.0/21
allow from 103.211.212.0/22
allow from 103.213.122.0/23
allow from 103.214.8.0/22
allow from 103.216.72.0/22
allow from 103.216.112.0/20
allow from 103.216.128.0/22
allow from 103.219.180.0/22
allow from 103.220.68.0/22
allow from 103.220.84.0/22
allow from 103.221.86.0/24
allow from 103.221.212.0/22
allow from 103.221.216.0/21
allow from 103.221.224.0/21
allow from 103.223.4.0/22
allow from 103.224.168.0/22
allow from 103.225.236.0/22
allow from 103.226.108.0/22
allow from 103.226.248.0/22
allow from 103.227.112.0/22
allow from 103.227.216.0/22
allow from 103.228.20.0/22
allow from 103.229.40.0/22
allow from 103.229.192.0/22
allow from 103.231.148.0/22
allow from 103.232.52.0/22
allow from 103.232.56.0/21
allow from 103.232.120.0/22
allow from 103.233.48.0/22
allow from 103.234.36.0/22
allow from 103.234.88.0/22
allow from 103.235.208.0/21
allow from 103.237.60.0/22
allow from 103.237.64.0/22
allow from 103.237.96.0/22
allow from 103.237.144.0/21
allow from 103.238.68.0/22
allow from 103.238.72.0/21
allow from 103.238.80.0/22
allow from 103.238.208.0/21
allow from 103.239.32.0/22
allow from 103.239.116.0/22
allow from 103.239.120.0/22
allow from 103.241.248.0/22
allow from 103.242.52.0/22
allow from 103.243.104.0/22
allow from 103.243.216.0/22
allow from 103.244.136.0/22
allow from 103.245.148.0/22
allow from 103.245.244.0/22
allow from 103.245.248.0/21
allow from 103.246.104.0/24
allow from 103.246.220.0/22
allow from 103.248.160.0/21
allow from 103.249.20.0/22
allow from 103.249.100.0/22
allow from 103.250.24.0/22
allow from 103.252.0.0/22
allow from 103.252.252.0/22
allow from 103.253.88.0/22
allow from 103.254.12.0/22
allow from 103.254.16.0/22
allow from 103.254.40.0/22
allow from 103.254.216.0/22
allow from 103.255.84.0/22
allow from 103.255.236.0/22
allow from 110.35.64.0/20
allow from 110.44.184.0/21
allow from 111.65.240.0/20
allow from 111.91.232.0/22
allow from 112.72.64.0/18
allow from 112.78.0.0/20
allow from 112.109.88.0/21
allow from 112.137.128.0/20
# Listed and share by BienThuy.Com
allow from 112.197.0.0/16
allow from 112.213.80.0/20
allow from 113.20.96.0/19
allow from 113.23.0.0/17
allow from 113.22.0.0/16
allow from 113.52.32.0/19
allow from 113.61.108.0/22
allow from 113.160.0.0/11
allow from 115.72.0.0/13
allow from 115.84.176.0/21
allow from 115.146.120.0/21
allow from 115.165.160.0/21
allow from 116.68.128.0/21
allow from 116.96.0.0/12
allow from 116.118.0.0/17
allow from 116.193.64.0/20
allow from 116.212.32.0/19
allow from 117.0.0.0/13
allow from 117.103.192.0/18
allow from 117.122.0.0/17
allow from 118.68.0.0/14
allow from 118.102.0.0/21
allow from 118.107.64.0/18
allow from 119.15.160.0/19
allow from 119.17.192.0/18
allow from 119.18.128.0/20
allow from 119.18.184.0/21
allow from 119.82.128.0/20
allow from 120.50.184.0/21
allow from 120.72.80.0/21
allow from 120.72.96.0/19
allow from 120.138.64.0/20
allow from 121.50.172.0/22
allow from 122.102.112.0/22
allow from 122.129.0.0/18
allow from 122.201.8.0/21
allow from 123.16.0.0/12
allow from 124.157.0.0/18
allow from 124.158.0.0/20
allow from 125.58.0.0/18
allow from 125.212.128.0/17
allow from 125.214.0.0/18
allow from 125.234.0.0/15
allow from 125.253.112.0/20
allow from 137.59.24.0/21
allow from 137.59.32.0/20
allow from 137.59.104.0/22
allow from 137.59.116.0/22
allow from 144.48.20.0/22
allow from 144.48.24.0/22
allow from 146.196.64.0/22
allow from 150.95.16.0/22
allow from 150.95.104.0/21
allow from 150.95.112.0/20
allow from 157.119.244.0/22
allow from 157.119.248.0/22
allow from 163.44.192.0/22
allow from 163.44.200.0/24
allow from 163.44.204.0/22
allow from 171.224.0.0/11
allow from 175.103.64.0/18
allow from 175.106.0.0/22
allow from 180.93.0.0/16
allow from 180.148.0.0/21
allow from 180.148.128.0/20
allow from 180.214.236.0/22
allow from 182.161.80.0/20
allow from 182.236.112.0/22
allow from 182.237.20.0/22
allow from 183.81.0.0/17
allow from 183.80.0.0/16
allow from 183.90.160.0/21
allow from 183.91.0.0/19
allow from 183.91.160.0/19
allow from 202.0.79.0/24
allow from 202.4.168.0/24
allow from 202.4.176.0/24
allow from 202.6.2.0/24
allow from 202.6.96.0/23
allow from 202.9.79.0/24
allow from 202.9.80.0/24
allow from 202.9.84.0/24
allow from 202.37.86.0/23
allow from 202.43.108.0/22
allow from 202.44.137.0/24
allow from 202.47.87.0/24
allow from 202.47.142.0/24
allow from 202.52.39.0/24
allow from 202.55.132.0/22
allow from 202.56.57.0/24
allow from 202.58.245.0/24
allow from 202.59.238.0/23
allow from 202.59.252.0/23
allow from 202.60.104.0/21
allow from 202.74.56.0/24
allow from 202.74.58.0/23
allow from 202.78.224.0/21
allow from 202.79.232.0/21
allow from 202.87.212.0/22
allow from 202.92.4.0/22
# Listed and share by BienThuy.Com
allow from 202.93.156.0/22
allow from 202.94.82.0/24
allow from 202.94.88.0/23
allow from 202.124.204.0/24
allow from 202.130.36.0/23
allow from 202.134.16.0/21
allow from 202.134.54.0/24
allow from 202.143.108.0/22
allow from 202.151.160.0/20
allow from 202.158.244.0/22
allow from 202.160.124.0/23
allow from 202.172.4.0/23
allow from 202.191.56.0/22
allow from 203.8.127.0/24
allow from 203.8.172.0/24
allow from 203.34.144.0/24
allow from 203.77.178.0/24
allow from 203.79.28.0/24
allow from 203.89.140.0/22
allow from 203.99.248.0/22
allow from 203.113.128.0/18
allow from 203.119.8.0/22
allow from 203.119.36.0/22
allow from 203.119.44.0/22
allow from 203.119.58.0/23
allow from 203.119.60.0/22
allow from 203.119.64.0/21
allow from 203.119.72.0/22
allow from 203.128.240.0/21
allow from 203.160.0.0/23
allow from 203.160.96.0/21
allow from 203.160.132.0/22
allow from 203.161.178.0/24
allow from 203.162.0.0/16
allow from 203.163.128.0/18
allow from 203.167.8.0/21
allow from 203.170.26.0/23
allow from 203.171.16.0/20
allow from 203.176.160.0/21
allow from 203.189.28.0/22
allow from 203.190.160.0/20
allow from 203.191.8.0/21
allow from 203.191.48.0/21
allow from 203.195.0.0/18
allow from 203.196.24.0/22
allow from 203.201.56.0/22
allow from 203.205.0.0/18
allow from 203.209.180.0/22
allow from 203.210.128.0/17
allow from 210.2.64.0/18
allow from 210.86.224.0/20
allow from 210.211.96.0/19
allow from 210.245.0.0/17
allow from 218.100.10.0/24
allow from 218.100.14.0/24
allow from 218.100.60.0/24
allow from 220.231.64.0/18
allow from 221.121.0.0/18
allow from 221.132.0.0/18
allow from 221.133.0.0/19
allow from 222.252.0.0/14
allow from 223.27.104.0/21
# Deny all other IP not in the list
deny from all

HOTLINE: - SUPPORT